Veel diereigenaren zien er -al dan niet terecht- erg tegenop als hun huisdier in verband met een operatie onder narcose gebracht dient te worden. Natuurlijk is geen enkele ingreep geheel zonder risico en doorgaans is het risico bij een ouder dier groter dan bij een jonger dier, maar dat risico moet ook weer niet overschat worden. Immers, werd vroeger in veel praktijken vrijwel uitsluitend met inspuitbare narcosemiddelen gewerkt, tegenwoordig zijn de risico’s aanzienlijk te beperken met inhalatieanesthesie.

In Dierenartsencentrum Euroweg Leek beschikken wij over zeer moderne narcoseapparatuur, waarbij de patiënt door middel van gasnarcose, een mengsel van zuurstof en isofluraan, tijdens een operatie in slaap gehouden kan worden.
Tevens kan in noodzakelijke gevallen extra beademd worden en kan voortdurend de zuurstofvoorziening in het bloed gemeten worden. Zo kan elke patiënt individueel behandeld worden, afhankelijk van ras, geslacht, leeftijd, grootte en lichaamsconditie.